Výroční schůze PS Kamenec

Termín: 14.01.2014 - 14.01.2014, Začátek: 17:30
Místo: Tam co loni, Počet lidí: 20, Organizátor: Jan Blačinský, Vložil: Jan Blačinský

Výroční schůze PS Kamenec

Výroční roční členská schůze PS Kamenec, se uskuteční 14.1.2014 v 17:30 tam co loni skončila.

Salónek restaurace Lewski.

Připomínám, že termín schůze je poslední termín pro zaplacení členských příspěvků na rok 2014 ve výši 360,- kč.

Program: (bude postupně upřesňován)

  • zhodnocení činnosti v loňském roce
  • zpráva o hospodaření
  • kontrola stavu BH
  • plán činnosti na r.2014
  • tábory a pronájmy - termíny
  • plán pokračování výstavby rekreačního střediska
  • seznámení členů s novým provozním řádem TZ Čermná ve Sl.
  • volba nového vedení / abdikace starého
  • diskuze