Přechod Malé Fatry-pro starší 18-ti let

Termín: 10.10.2003 - 12.10.2003, Začátek: 06:00
Místo: Malá Fatra, Počet lidí: 5, Organizátor: Petr Blačinský, Vložil: Lukáš Sadovský

Přechod Malé Fatry-pro starší 18-ti let

Pro zájemce vysokohorské turistiky jsme připravili turistickou lahůdku - přechod Malé Fatry. Pouze pro ostřílené vysokohorské fandy, tvrdé podmínky přežití, na hřebenu sněhové vrstvy, převýšení 400m na dvou kilometrech běžné, perfektní fyzická kondice a psychická připravenost (bouřky a přívalové deště) nutnou podmínkou, kvalitní vybavení pro třídenní pobyt v horách nutné! Super akce - na závěr zpestření ve formě canyoningu.

Pár slov chráněné krajinné oblasti:
Vyhlášeno za chráněnou oblast v roce 1967. V roce 1988 byla CHKO překategorizována na národní park, výměra 22 630 ha, ochranného pásma 23 262 ha. Stanování, táboření, bivakování, jízdy na horských bicyklech, lety na rogalových křídlech a paragliding jsou nepřípustné. Horolezeckou činnost je možno vykonávat jen na lokalitě Mních v čase od 15.8. do 28.2. následujícího roku. Poloha: Malá Fatra se nachází v SZ části Slovenska. Je ohraničená na V Turčanskou, na Z Žilinskou kotlinou. Na S pokračují Kysucké vrchy a na J a JZ hraničí Malá Fatra s pohořími Žiar a Strážovskými vrchy. Oblast se nachází na území okresů : Žilina, Martin Dolný Kubín a z části i Prievidza.
Reliéf: Podle typu reliéfu patří Malá Fatra svým výškovým rozpětím 340 - 1709 m do nižší hornatiny až velehornatiny, nebo nízké vysočiny až vysoké vysočiny. Krasové formy: Území je budováno horninami druhohor a z krasového pohledu ho lze rozdělit na dvě části: a) území tvořené vápencem a dolomitem obalové a křížňanské série (oblast Malého Kriváňa, Belská dolina, závěr Vrátné - jeskynní útvary, krasové prameny, propasti, … ) b) oblast dolomitu a chočského příkrovu (bizardní tvary reliéfu v dolomitech Sokolia, Bobot a obou Rozsutců, kde se vyskytují tiesňavy, kaňóny, vodopády, obří hrnce, peřeje, jeskynní útvary, polosuché dolinky, jeskyně) Vodopis: Převážná část patří do povodí Váhu a nepatrná část do povodí Nitry. Toky mají charakter bystřin, horských říček a potoků, mají prudký spád. Především v oblastech vápenitých hornin vznikly vodopády (největší a nejkrásnější je Šútovský vodopád, další se nachází v dol. Stohového potoka, v oblasti Dier a nad osadou Biela vodopád Padacia na V od Malého Rozsutca).
Rostlinstvo: Západokarpatská květena, obzvlášť bohatá flóra je na dolomitech a vápencích. Velký počet chráněných druhů rostlin (kozinec jižní, kozinec norský, očianka tatranská, vika velehorská, plesnivec alpínský). Nejvyšší polohy jsou porostlé skupinami kosodřevin …
Živočichové: Podobně jako flóra je i fauna bohatá na vzácné druhy živočichů, např. medvěd hnědý, rys ostrovid, vydra říční, kočka divoká, kuna skalní, lasice, hraboš polní, jelen, prase divoké, mlok karpatský, atd.